Audyt finansowy - badanie sprawozdań finansowych

Usługi

Więcej niż badanie sprawozdań finansowych
Doświadczenie zawodowe

Fundamentem naszej działalności jest audyt finansowy - badanie sprawozdań finansowych. 

 

Badania, przeglądy oraz inne usługi poświadczające przeprowadzamy stosownie do Krajowych Standardów Rewizji Finansowej  ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej uchwalonymi przez Międzynarodową Federację Księgowych.

 

Nasze przywiązanie do jakości audytu sprawiło, że na nowo zdefiniowaliśmy kluczowe wyzwania stojące przed audytorami.

Audyt finansowy rozumiany jako potwierdzenie rzetelności i prawidłowości sprawozdań finansowych firmy to tylko jedna z usług oferowanych przez naszą firmę. Zajmujemy się również wykonywaniem innych usług poświadczających, w tym opinii biegłego rewidenta do :

Doświadczenie zawodowe oraz wypracowane standardy pracy pozwalają nam na dobry kontakt z klientem i zrozumienie jego potrzeb, co jest podstawą wieloletniej współpracy.

Naszą markę w dziedzinie audytu budujemy od wielu lat. Cieszymy się czołową pozycją na „rynku zaufania”, jak przyjęło się nazywać rynek audytu i doradztwa.

 • planów przekształcenia spółek, 

 • programów finansowanych z funduszy UE,

 • wyceny przedsiębiorstw, ​

 • wykonywania ekspertyz ekonomiczno-finansowych.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy również usługi w zakresie:

 • doradztwem podatkowego i księgowego, 

 • przygotowywania dokumentacji podatkowych (ceny transferowe)

 • nadzoru nad księgami rachunkowymi i podatkowymi, 

 • opracowywania polityk rachunkowości, 

 • oceny kompetencji kandydatów przy naborze kadr księgowych,

 • tworzeniu jednostek audytu wewnętrznego jednostek,

 • działalności szkoleniowej, rachunkowością oraz prawem spółek handlowych,

 • usług związanych z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.