Arkadiusz Szewczyk
Manager
Krystyna Szewczyk
Partner

O nas

Ekonomista, posiada kilkuletnie doświadczenie w firmie Ernst & Young Audyt Spółka z o. o. w dziale Audytu Instytucji Finansowych, który dał umiejętność widzenia całości problematyki ryzyka finansowego, także w dużych firmach i grupach kapitałowych, m.in. ING Bank Śląski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., fundusze inwestycyjne ING, PKO Bank Polski S.A. Od 2008 roku współpracuje z Kancelarią Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk, gdzie bierze czynny udział w badaniu sprawozdań finansowych badanych przez Kancelarię jednostek. Bierze czynny udział w usprawnianiu metod badania i zwiększaniu efektywności prac związanych z audytem, w tym także rozwijaniem metody JET.

Biegły rewident nr 9282,  wykładowca z dziedziny finansów i rachunkowości, specjalista z zakresu badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa rachunkowego i podatkowego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta od 1999 roku. Kolejnych kilka lat zdobywała doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych sporządzonych według Polskich Standardów Rachunkowości i według MSSF pracując w innym podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Od 2006 roku jako samodzielny biegły rewident w ramach prowadzonej działalności brała udział w badaniu wielu spółek i grup kapitałowych, także notowanych na aktywnych rynkach oraz sporządzających sprawozdania według MSSF.

Informacje o naszej firmie

Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3157.

Właścicielem firmy jest biegły rewident Krystyna Szewczyk, wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wykonujących zawód - numer legitymacji 9282.

Firma współpracuje z kilkuosobową grupą biegłych rewidentów  i aplikantów zatrudnionych do badania sprawozdań finansowych.

Zespół audytowy
Galeria
Wpis na listę podmiotów KRBR 3157
Złota odznaka SKWP
Złota odznaka SKWP
Certyfikat księgowego
Sygnatariusz Kodeksu Etyki Zawodowej