AUDYT
i
USŁUGI AUDYTORSKIE

Naszą markę w dziedzinie audytu budujemy od wielu lat. 

Doświadczenie zawodowe oraz wypracowane standardy pracy

pozwalają nam na dobry kontakt z klientem i zrozumienie jego

potrzeb, co jest podstawą wieloletniej współpracy.

Fundamentem naszej działalności jest audyt finansowy - badanie sprawozdań finansowych.

Zajmujemy się również wykonywaniem innych usług poświadczających,
w tym opinii biegłego rewidenta do planów przekształcenia spółek,
świadczeniem usług doradczych, audytem środków unijnych.