Metoda JET

Co nas wyróżnia

Niezaprzeczalne korzyści
Elastyczność działań

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod obróbki informatycznej zmniejszamy obciążenie prac wymagających udziału zespołu księgowego badanej jednostki związanych z przeprowadzanymi pracami do minimum.

Po ustaleniu szczegółów (kontakt pomiędzy pracownikiem IT naszej firmy z głównym księgowym badanej jednostki) i uzyskaniu odpowiedniego raportu z systemu księgowego nasi pracownicy samodzielnie generują niezbędne informacje dotyczące poszczególnych obszarów badania bez zbędnego angażowania zespołu księgowego.

  • znaczne przyspieszenie prac związanych z audytem,

  • minimalny angaż zespołu księgowego często w gorącym dla jednostki okresie,

  • skupienie się zespołu księgowego na przygotowywaniu sprawozdania finansowego i bieżącej pracy, a nie na generowaniu danych dla biegłego rewidenta,

  • skierowanie większości pytań dotyczących wszystkich istotnych kwestii przed właściwą wizytą w jednostce,

  • sprawdzenie kompletności księgowań dokonanych w ciągu roku obrotowego z zestawieniem obrotów i sald, na podstawie którego sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

Wszystkie zlecenia realizujemy przy zachowaniu elastyczności w działaniu, uwzględniając indywidualne potrzeby klienta.

Konsekwentne działania i wykorzystanie metody JET zaprocentowało stale rosnącą grupą lojalnych klientów Naszej Firmy.