© 2023 by Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk

Metoda JET

Co nas wyróżnia

Niezaprzeczalne korzyści
Elastyczność działań

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod obróbki informatycznej zmniejszamy obciążenie prac wymagających udziału zespołu księgowego badanej jednostki związanych z przeprowadzanymi pracami do minimum.

Po ustaleniu szczegółów (kontakt pomiędzy pracownikiem IT naszej firmy z głównym księgowym badanej jednostki) i uzyskaniu odpowiedniego raportu z systemu księgowego nasi pracownicy samodzielnie generują niezbędne informacje dotyczące poszczególnych obszarów badania bez zbędnego angażowania zespołu księgowego.

  • znaczne przyspieszenie prac związanych z audytem,

  • minimalny angaż zespołu księgowego często w gorącym dla jednostki okresie,

  • skupienie się zespołu księgowego na przygotowywaniu sprawozdania finansowego i bieżącej pracy, a nie na generowaniu danych dla biegłego rewidenta,

  • skierowanie większości pytań dotyczących wszystkich istotnych kwestii przed właściwą wizytą w jednostce,

  • sprawdzenie kompletności księgowań dokonanych w ciągu roku obrotowego z zestawieniem obrotów i sald, na podstawie którego sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

Wszystkie zlecenia realizujemy przy zachowaniu elastyczności w działaniu, uwzględniając indywidualne potrzeby klienta.

Konsekwentne działania i wykorzystanie metody JET zaprocentowało stale rosnącą grupą lojalnych klientów Naszej Firmy.